Algemene voorwaarden

Wij verlenen diensten aan u onder voorbehoud van de kennisgevingen, voorwaarden en voorwaarden uiteengezet in deze overeenkomst. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidsregels, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verdergaat, omdat het openen, browsen of anderszins gebruiken van de Site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden in deze overeenkomst.

U mag geen inhoud, informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren via deze site dat (a) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding kan geven tot enige civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetten van Cyprus of de wetten van enig ander land dat van toepassing kan zijn; of (c) inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon.

TOEPASSELIJK RECHT

Bij het voltooien van uw aankoop, een factureringsoverzicht met 'evercross.eu' en de landcode zoals 'HK','UK', enz. zou worden weergegeven op de betalingspagina en/of uw kaartafschrift.

Alle aankopen worden verwerkt door onze respectieve entiteit in het overeenkomstige land, zoals aangegeven door de landcode in het rekeningoverzicht en vallen onder de lokale wetgeving.

www.evercross.eu kan u een accountidentificatie en wachtwoord geven om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze overeenkomst, en www.evercross.eu is niet verplicht om de bron van een dergelijke toegang of gebruik van de Site te onderzoeken.

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, verleent u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site door weergave Het in uw internetbrowser alleen om te winkelen en niet voor commercieel gebruik of gebruik namens derden, behalve zoals expliciet toegestaan door

www.evercross.eu vooraf. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de licentie die in deze paragraaf is verleend zonder kennisgeving aan u.

Tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan door ons bedrijf, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk de "Inhoud") uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie op de Site of de Site gebruiken ten voordele van een ander bedrijf. We behouden ons het recht voor om service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van klanten in strijd is met toepasselijke wetten of schadelijk is voor onze belangen.

U mag deze Site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons bedrijf.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient www.evercross.eu onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site.

Door in te stemmen met de sms-marketing van Industry Baby Inc bij het afrekenen en een aankoop te initialiseren of u te abonneren via onze abonnementstools, gaat u ermee akkoord terugkerende sms-meldingen te ontvangen (voor uw bestelling, inclusief verlaten kassaherinneringen), tekstmarketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als uw mobiele nummer is geregistreerd op een staats- of federale bel-me-niet-lijst. De frequentie van berichten varieert. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van sms-marketingberichten en -meldingen, beantwoordt u met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruikt u de afmeldlink die we u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijk middel om u af te melden. We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar u bent verantwoordelijk voor alle kosten en vergoedingen in verband met sms-berichten die door uw draadloze provider worden opgelegd. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.
Voor vragen kun je HELP sms'en naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via https://www.evercross.eu/pages/contact-us voor meer informatie.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of korte code die we gebruiken om de service te bedienen op elk moment te wijzigen. Bij dergelijke gelegenheden wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U stemt ermee in dat alle berichten die u verzendt naar een telefoonnummer of verkorte code die we hebben gewijzigd, inclusief eventuele STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen, en we zijn niet aansprakelijk voor het inwilligen van verzoeken die in dergelijke berichten worden gedaan.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd geadresseerde levering van informatie die via de service is verzonden, eventuele fouten in dergelijke informatie en/of enige actie die u al dan niet onderneemt in vertrouwen op de informatie of de Dienst.

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons. U kunt ons Privacybeleid https://www.evercross.eu/pages/privacy-policy raadplegen om te bepalen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Wat zoek je?

Jouw winkelwagen